Hva er et lån uten sikkerhet?

Hva betyr lån uten sikkerhet?

Innen finansbransjen finner man et hav av ulike ord og uttrykk innen finansbransjen, derfor er det ikke alltid lett å vite hva alt betyr.

Det kan godt hende du har en god oversikt over noen begrep, mens andre er rimelig ukjente for deg. Videre i artikkelen skal vi se på hva lån med og uten sikkerhet innebærer.

Plutselig trenger du penger

Det kan være mange årsaker til at behovet for penger oppstår. Det kan være du har planer om å kjøpe større ting som bil eller bolig, kanskje du planlegger å pusse opp hjemme, eller kanskje du har mange uforutsette utgifter som må betales med en gang.

Dersom du trenger å låne penger, kan du velge mellom å søke om et lån med sikkerhet eller et lån uten sikkerhet. Dette er to låntyper som er helt forskjellige, med forskjellige betingelser og forutsetninger.

Det er likevel viktig å være klar over forskjellen mellom disse, på den måten kan du velge den typen som passer best for deg. Eksempelvis kan det være best å søke om et raskt lån uten sikkerhet dersom du trenger penger umiddelbart. Videre skal vi forklare hvorfor.

Lån med sikkerhet

Navnet lån med sikkerhet er veldig selvforklarende: det er et lån hvor låntakeren stiller med sikkerhet til långiveren. Hvilken sikkerhet du stiller med kan ha stor innvirkning for hvilke betingelser du får på lånet. Jo større garanti du gir långiver, jo billigere kan lånet bli.

Ved å stille fast eiendom som sikkerhet, anser långiver dette som en god garanti hvis du av en eller annen grunn ikke kan betjene lånet. Med denne sikkerheten har du gode muligheter for å få svært gunstige betingelser.

En annen variant er å stille med bilen som sikkerhet, denne vil imidlertid synke i verdi for hvert år, derfor er dette alternativet mindre gunstig enn bolig.

Et annet eksempel på lån med sikkerhet er boliglån med pant i boligen. Klare du ikke å betjene lånet, kan långiver ta over eierskapet av boligen. Billån er et annet eksempel med tilnærmet samme betingelser dersom det eksisterer en salgspant i bilen.

Lån uten sikkerhet

I forbindelse med lån uten sikkerhet, snakker vi som regel om forbrukslån. Et lån uten sikkerhet kan også referere til kredittkortlån. Disse lånene har ofte en høyere rente enn på lån med sikkerhet, dette skyldes mangelen på garanti dersom du ikke kan betjene lånet.

Et lån uten sikkerhet innebærer i tillegg at du står friere til få akkurat det lånet du trenger, når du ønsker det. Derfor kan et lån uten sikkerhet være et godt alternativ hvis du trenger raske penger.

Banker du låner uten sikkerhet hos stiller heller ingen krav til hva pengene skal brukes til. Til sammenligning vil et billån eller boliglån fordre til at du bruker pengene til bil og bolig. Du kan altså bruke et lån uten sikkerhet til akkurat det du selv ønsker.

Det er mange som forbinder forbrukslån med dyre, personlige lån til forbrukere som kan ha dårlig betalingsevne, og derfor ikke får godkjent et lån med sikkerhet. Slik er det imidlertid ikke, et forbrukslån kan i noen tilfeller hjelpe låntakeren med å ordne opp i økonomien sin.

Refinansiering er et eksempel på dette, dersom du har mye gjeld i enten kredittkort, forbrukslån, smålån eller andre finansieringsløsninger, kan refinansiering være en smart løsning for å få orden på økonomien.

I tillegg kan man benytte forbrukslån til langsiktige investeringer. Du kan blant annet bruke forbrukslån til å finansiere en oppussing av boligen slik at verdien på boligen øker, dette kan være lønnsomt på sikt.

Lån uten sikkerhet kan altså være en god løsning i flere situasjoner.

Få et raskt og enkelt lån uten sikkerhet

Så fort man opplever uforutsette økonomiske utgifter, kan tiden være av stor betydning. Da har man ofte ikke tid til å vente på lange søknadsprosesser. Hos Låneutensikkerhet.no er det derfor mulig å velge en bank som kan gi deg et raskt lån uten sikkerhet.

Du bruker bare få minutter på å fylle ut søknaden, så vil bankens ansatte gi deg svar i løpet av svært kort tid.

Dersom du benytter BankID til å signere låneavtalen, slipper du å vente på at avtaledokumentene sendes ut fysisk, i tillegg slipper du å sende dem tilbake etter at du har signert dem for hånd. Da vil du, i beste fall, få utbetalt lånet på dagen. I noen tilfeller kan du få pengene på konto like etter at avtalen er signert med BankID.