Lån uten sikkerhet uten å trenge kredittsjekk

Lån uten sikkerhet uten å trenge kredittsjekk

Alle banker låner ut penger både med og uten sikkerhet. I den forbindelse er det mange som lurer på om bankene låner ut penger uten å gjøre en kredittsjekk. Det er imidlertid ikke lett å se for seg at bankene ukritisk skulle låne ut penger uten en slik sjekk. På den andre siden er det lett å se for seg mange grunner til at en privatperson gjerne ønsker et lån uten en kredittsjekk. Penger er en gode hvor tiden spiller en stor rolle.

Bankens vurderinger ved lån uten kredittsjekk

Dersom du låner penger på eksakt det tidspunktet som du trenger pengene, vil du spare veldig mye penger kontra om du befinner deg i en situasjon hvor du tar opp et lån flere måneder før du egentlig trenger dem. Årsaken til denne fremgangsmåten er at du gjerne ikke vet når du trenger pengene, men på grunn av at låneprosessen kan ta lang tid, må du sikre deg ved å ha pengene klar. Et låneopptak uten kredittsjekk vil mest sannsynlig være tidssparende og gi en rask utbetaling av lånet. Problemet er hvordan banken skal kunne vurdere din betjeningsevne og økonomi. Man kan enkelt se for seg at renten ville blitt skyhøy for å kompensere for eventuelle mislighold av lånet.

Det er mange privatpersoner som etterspør lån uten kredittsjekk på grunn av dårlig kredittscore. Dersom du søker om et raskt lån og har dårlig tid, vil en dårlig kredittscore ødelegge dine lånemuligheter. Har du mulighet til å fjerne kravet for en kredittscore, blir dine låneopptak langt enklere i fremtiden.

Finnes flere måter å få godkjent et lån på

Det er ikke lov å låne ut penger uten å ha foretatt en kredittsjekk i Norge. Dette gjelder for alle banker og låneformidlere, og reglene er laget for å beskytte både banker, långivere og låntakere. Det finnes ingen gode grunner som rettferdiggjør et opptak av lån uten kredittsjekk, begge parters sikkerhet må prioriteres. Det er ingen som ønsker å låne penger uten å være i stand til å betale pengene tilbake. Det samme gjelder bankene, det er en dyr og ubehagelig prosess å kjøre noen personlig konkurs. Selv om låntakeren blir personlig konkurs, er det ingen garanti for nedbetalingen av lånet. Ofte er det motsatt, og alle kreditorer taper som regel penger samtidig som låntakers liv blir ødelagt i mange år framover.

Det er også viktig å være oppmerksom på dine lånemuligheter sammenlignet med ønsket om å unngå kredittsjekk. Selv om en kredittsjekk, og en dårlig kredittscore blir resultatet, utelukker ikke dette at du kan få lån. Det finnes andre måter å få et lån godkjent på, enn å unngå kredittsjekken.

Kredittsjekk må gjennomføres

Ifølge norsk lov må alle tilbydere av kredittavtaler gjøre en kredittsjekk av sine søkere. Banker og andre formidlere av lån må hente opplysninger fra søkeren, og ved hjelp av opplysningene kan en kredittsjekk gjennomføres. Dette er såkalte kredittopplysninger som kommer delvis fra søker og delvis fra offentlige registre. Eksempler på vanlige steder å hente informasjon fra er selvangivelse, låneregistre og panteregistre. Den enkleste måten å gjøre en kredittsjekk på, er å kjøpe sjekken. Banken trenger nemlig ikke å gjøre den selv. En kredittsjekk er en automatisert prosess som blir dominert av store selskaper som Bisnode og Experian. For bankene og låneformidlernes del er det mindre kostbart å kjøpe disse tjenestene enn å sette opp egne kredittsjekker. Selskaper som tilbyr slike tjenester må imidlertid ha konsesjon fra Datatilsynet for å drive med kredittopplysninger.

Skal du gjøre et lån uten sikkerhet med lav rente, bør du kunne kredittsjekkes.

Hva er en kredittopplysning?

Dette er et begrep som benyttes i flere sammenhenger når det er snakk om kredittsjekk og kredittscore. Kredittopplysningsvirksomhet, eller kredittopplysningsforetak, er en virksomhet som utleverer informasjon om kredittverdighet og betalingsevne. Når et selskap gjør en kredittsjekk av deg, kjøper de ofte sjekken fra et stort kredittopplysningsforetak. Da samler foretaket kredittinformasjon av deg, dette er all informasjon som er relevant for å trekke slutninger om din kredittverdighet. Husk at kredittopplysningsforetakene bare gjør en god nok vurdering til å trekke slutninger om din kredittsituasjon, kredittsjekken er ikke en komplett vurdering av kredittsituasjonen din.

Når blir kredittsjekken gjort?

Kredittopplysningsforetakene samler inn informasjon av det når det finnes saklig behov for dette. Lån og handel på kreditt er noen årsaker til at kredittopplysningsforetakene sjekker din økonomi. Dette er også relevant i hverdagen, de aller fleste seriøse aktører henter inn en kredittsjekk i forbindelse med eksempelvis fakturahandel eller abonnement fra en teleoperatør.