Inkasso

Økning i inkassoklager, men flere vinner frem

Antallet inkassosaker har økt mye. Samtidig vinner flere frem med inkassoklager for å unngå å betale hele gjelden.

De siste månedene har nordmenn blitt vant til dyrtid og dermed er det flere som tyr til fristelsen med å ta opp forbrukslån.

Dette har samtidig ført til at flere klager på låntilbyderen.

Klagene går på uforsvarlig kredittvurdering, og kundene mener at bankene skulle frarådet dem ta opp lån, melder TV 2.

Alle banker og kredittinstitusjoner er pålagt å gjøre en grundig kredittsjekk før de innvilger lån. Dette for å hindre gjeldsproblemer.

– Kundene kan ha rett på lemping av lånet dersom banken har gitt et lån som skulle vært avslått. Kunden kan også ha rett på erstatning dersom banken har brutt regelverket og påført kunden et økonomisk tap, forklarer Jo Gjedrem, seksjonssjef for atferdstilsyn på bank- og forsikringsområdet i Finanstilsynet, til TV 2.

Les mer om inkasso på Forbrukerrådet sine nettsider.

Flere låntakere vinner fram med inkassoklager

Tall fra Finansklagenemnda viser at antall klagesaker har vokst mye de siste årene.

I 2017 mottok klagenemnda 26 klager i tilknytning til saker som handler om fraråding av opptak av lån. I 2023 fikk de 78 saker.

– Finansklagenemnda bekrefter at det har vært en nokså stor økning av klager knyttet til tvister om bankenes frarådingsplikt de siste årene, sier Marianne Uppman, avdelingsleder i sekretariatet for Finansklagenemnda, til TV 2.

I 2022 vant finansforetakene fram i 19 av 26 saker som omhandlet inkasso. I de resterende sju sakene fikk de som klaget det som heter «lemping av låneforpliktelsen». Det betyr at låntaker ikke måtte betale hele gjelden.

Tips: Hos inkassoregisteret kan du sjekke dine krav.