Låne penger

Er forbrukslån farlig?

Dagens medier eksponerer oss for det aller meste – både positive og negative saker. Temaet forbrukslån og lån uten sikkerhet er intet unntak, og har blitt gjenstand for en del kritikk de siste årene.

En vanlig veg å gå for personer som har problemer med økonomien, er å benytte seg av muligheten til å ta opp lån og kredittkort uten at man nødvendigvis har råd til det.

Hovedproblemet i dag er imidlertid at hele bransjen svartmales, for lånet i seg selv er ikke det farligste elementet.

Dersom du tar opp et forbrukslån i dag uten å ha en plan, øker naturligvis sjansen for at du ender opp med betalingsproblemer. Alt i alt er man nødt til å huske på ansvaret som følger med et lån.

Spørsmålet er om bankene og tilbyderne gir et godt nok bilde på hvilket ansvar som faktisk følger med et forbrukslån ved opptak av dette?

Vi går i dybden på hva som kan være farlig med et forbrukslån.

Lån uten sikkerhet vs Lån med sikkerhet

Eksempelvis når du tar opp et boliglån, så inngår du en kontrakt med banken som utsteder lånet. I denne kontrakten fremkommer det klart og tydelig at pengene du låner bare skal gå til boligkjøp.

Med andre ord finnes det ingen mulighet til å bruke pengene på noe annet enn å kjøpe en bolig.

Tvert imot får du en full finansiell frihet når du tar opp et forbrukslån (lån uten sikkerhet). Disse pengene kan du derfor bruke på nøyaktig det du selv ønsker. På en måte gjør dette at forbrukslån kan være farlig, men samtidig er dette grunnen til at forbrukslån er så populære.

Se alle tilbydere av forbrukslån her.

Flere årsaker til at forbrukslån er farlig

Investopedia.com har tatt for seg det amerikanske finansmarkedet og skrevet om farlige faktorer ved å ta opp lån uten sikkerhet. Her tar vi for oss noen av faktorene som også gjelder for det norske markedet.

Risiko knyttet til personlig konkurs

Her er forskjellen ganske betydelig dersom man sammenligner et mislighold av et boliglån og et forbrukslån.

Ved et forbrukslån har banken pant i boligen din, hvilket betyr at banken kan gjøre et tvangssalg denne hvis du misligholder lånet. Du sitter igjen uten en bolig, men du går ikke personlig konkurs.

Historien blir en annen ved mislighold av et forbrukslån. Her vil du ikke sitte igjen med noe som helst og banken kan slå deg personlig konkurs. Havner du i denne posisjonen, vil det bli vanskelig å komme seg ut igjen.

Høye renter

Forbrukslån kommer med høye renter, og dette er selvfølgelig farligere enn et boliglån med lavere renter. Det er likevel ikke farligere enn at dersom du lager et månedlig budsjett med alt av rentekostnader inkludert, så styrer du enkelt unna økonomiske problemer.

Forbrukslån er ikke gratis

En felle mange går i, er å tro at det er gratis å ta opp forbrukslån. Det er det ikke. Forbrukslån har som regel to gebyrer tilknyttet – termingebyr og oppstartsgebyr.

Et termingebyr betales hver måned når du betaler på lånet. Et oppstartsgebyr er et beløp som banken krever av deg for behandling og godkjenning av søknaden din.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor bør man ikke ta opp forbrukslån?

Forbrukslån er et lån uten sikkerhet, noe som betyr at banken tar en større risiko ved å innvilge disse lånene. Siden det er en betydelig sjanse for at lånet misligholdes, settes rentene på lån uten sikkerhet høyere.

Hva er negativt med forbrukslån?

Sammenlignet med andre typer lån har forbrukslån mye høyere renter og er derfor dyre lån og ta opp. Forbrukslån har imidlertid lavere renter enn for eksempel kredittkort.

Er det farlig med forbrukslån?

Det kan være farlig dersom du tar opp forbrukslån uten en plan og struktur på nedbetalingene. Ved mislighold av lånet kan du bli slått personlig konkurs og det vil bli betydelig vanskeligere å betale ned det du skylder med renter.

Hva er positivt med å ta opp forbrukslån?

Det er relativt «enkelt» å ta opp et forbrukslån i dag. Behandlingsprosessen går såpass raskt at du kan få innvilget lånet på bare noen timer. Forbrukslån kan også brukes til det du selv ønsker og er ikke knyttet til et spesifikt område, slik som for eksempel boliglån (må brukes til kjøp av bolig). Du kan også innfri lånet i sin helhet før kontraktstiden.