Har du forbruksgjeld?

Hvor kan man sjekke om man har gjeld?

Dersom du har lån uten sikkerhet som for eksempel forbrukslån eller kredittkort, er det vanlig å sjekke usikret gjeld hos Gjeldsregisteret.

Her kan du lese alt du trenger å vite om Gjeldsregisteret og hvordan du enkelt kan sjekke din egen gjeld.

Hva er Gjeldsregisteret?

Gjeldsregisteret er et offisielt register over alle lån uten sikkerhet og kreditter som norske finansinstitusjoner har innvilget til norske søkere og privatpersoner.

Usikrede lån som forbrukslån og kredittkort blir registrert i dette registeret. Lån med sikkerhet som boliglån og billån registreres ikke her.

Formålet med å opprette Gjeldsregisteret var for å gi bankene en bedre oversikt over norske forbrukeres totale gjeld. Slik kan man forebygge eller unngå overbelåning og bidra til en sunnere og mer ansvarlig utlånspraksis for bankene.

Når det gjelder Gjeldsregisterets relevans for bedrifter, er det blant annet ikke noe skille mellom økonomien i et enkeltpersonforetak og eieren, det vil si at det er samme skattesubjekt.

Denne informasjonen finner du i Gjeldsregisteret

Her er informasjonen du kan forvente å finne:

  • Type gjeld – eksempelvis forbrukslån eller kredittkort
  • Lånebeløpet som er tatt opp (kredittgrense dersom kredittkort)
  • Hvor mye gjeld som står igjen
  • Rente på gjelden
  • Hvilken bank du tok opp lånet hos
Forbruksgjeld
Forbruksgjelden øker i Norge.

Hvor får Gjeldsregisteret informasjon om gjeld fra?

Gjeldsregisteret får informasjon og opplysninger fra banker og andre finansforetak som tilbyr lån uten sikkerhet og kreditter i Norge. Disse institusjonene er pålagt å rapportere dette til Gjeldsregisteret.

Slik brukes Gjeldsregisteret

Banker og andre finansforetak bruker Gjeldsregisteret i prosessen med å vurdere lånesøknader. Med Gjeldsregisteret får bankene en bedre oversikt over søkernes totale gjeld, slik at de kan ta en så god vurdering av søkernes betjeningsevne som mulig.

Husk at du som forbruker kan sjekke dine egne opplysninger i Gjeldsregisteret. Det kan du gjøre her.

Registreres all gjeld hos Gjeldsregisteret?

Det er kun lån uten sikkerhet og kreditter som registreres i Gjeldsregisteret i dag. Lån med sikkerhet som studielån og boliglån inkluderes ikke. Kjøp på kreditt hos for eksempel en møbelforretning, som ikke er finansiert via et kredittkortselskap, blir heller ikke registrert hos Gjeldsregisteret.

Du kan påpeke feil i Gjeldsregisteret

Dersom du enten betaler ned gjeld eller tar opp ny gjeld, kommer dette til å bli oppdatert i Gjeldsregisteret. Ser du eller mener du at informasjonen som står der er feil, kan du enkelt ta kontakt med banken eller finansforetaket som har sendt inn informasjonen om deg.

Ofte stilte spørsmål

Hvem kan sjekke gjeldsregister?

Alle personer med norsk fødselsnummer og D-nummer har tilgang til sine egne gjeldsopplysninger gjennom innsynstjenesten. Eventuelle feil i opplysningene kan rettes opp ved å henvende seg til finansforetakene som har registrert dem.

Hvilken gjeld står i Gjeldsregisteret?

Usikrede lån som forbrukslån og kredittkort blir registrert i dette registeret. Lån med sikkerhet som boliglån, studielån og billån registreres ikke i Gjeldsregisteret.

Kan man få slettet gammel gjeld?

Generelt sett må du betale tilbake din gjeld. Likevel finnes det situasjoner hvor du kan bli tilbudt gjeldsreduksjon eller gjeldssletting. Gjeldssletting, også kjent som gjeldsettergivelse, kan for eksempel være aktuelt hvis du er mer enn 50 prosent ufør og har lav inntekt.