Låne penger

Hva er en bra gjeldsgrad?

Vår gjeldsgrad tallfestes eller reflekteres i form av prosent, og viser hvordan gjelden er sammenlignet med egenkapitalen. Dersom man har en gjeldsgrad på 1 betyr dette at gjelden er like stor som egenkapitalen. Jo lavere tall, desto bedre gjeldsgrad.

I denne artikkelen går vi i dybden på begrepet gjeldsgrad, slik at du er mest mulig forberedt når du eksempelvis skal søke lån.

Hva forteller gjeldsgrad?

Begrepet gjeldsgrad sier altså noe om forholdet mellom inntekt og gjeld. Dersom du for eksempel ønsker å søke om et forbrukslån uten sikkerhet, vil banken vurdere gjeldsgraden din – hvor mange ganger inntekt kan du låne?

I dag sier utlånsforskriften at den høyeste gjeldsgraden man kan ha, er fem ganger inntekt dersom man ikke stiller med en medlåntaker eller kausjonist.

Hvordan regne ut gjeldsgrad?

Her kan vi gjøre det så enkelt som å ta totalgjelden delt på total inntekt. La oss si at du tjener 500.000 kroner brutto i året, da kan du få to og en halv million kroner i lån. Husk at dette inkluderer både studielån, kredittkort og eventuell annen gjeld du sitter med.

En lavere gjeldsgrad gir deg et bedre utgangspunkt. Likevel kan du låne mer enn det fem ganger inntekt tilsier for deg dersom du stiller med en medlåntaker.

En medlåntaker er en person som er ansvarlig for lånet på lik linje som deg, som er hovedlåntaker. Slik kan banken medregne en høyere inntekt, da de tar hensyn til både din medlåntakers inntekt.

En annen faktor banken må sjekke når de får inn lånesøknader, er om låntaker kan betjene lånet dersom en renteoppgang på 5% skulle skje. Her baseres det på inntekten og utgiftene man har.

Hva er forskjellen på gjeldsgrad 1 og 2?

Samtidig som gjeldsgrad forteller om forholdet mellom gjeld og inntekt på en kredittvurdering, sammenlignes også lånesøker med andre personer i samme alders- og inntektsgruppe.

På kredittvurderingen vil du også kunne se begrepene gjeldsgrad 1 og gjeldsgrad 2. Førstnevnte viser hvor mye av brutto inntekt som er gjeldsrenter og særfradrag. Gjeldsgrad 2 forteller noe om størrelsen på gjelden sammenlignet med penger du kan ta ut fra konto og bruke.

Hvor høy gjeldsgrad kan man ha?

Det er relativt vanlig å ha en gjeldsgrad på 4-5, hvor 5 er maksimal gjeldsgrad i Norge, men det anbefales å ha en gjeldsgrad på 2-3. Dette vil med andre ord si to til tre ganger din brutto årsinntekt.

Hva kan jeg gjøre for å endre gjeldsgraden min?

Dersom du sliter med å få lån, vil det som regel bety at du bør ta noen økonomiske grep. Dette handler gjerne om egenkapitalen eller gjelden. Dersom gjelden din er for høy til at du kan få lån, bør du vurdere å samle gjelden i form av en refinansiering.

Et refinansieringslån kan du bruke opptil 15 år på å betale ned. Det er imidlertid viktig at du bruker lånet utelukkende til å betale ned din eksisterende gjeld, slik at du ikke pådrar deg ytterligere og unødvendig gjeld.

Husk at hovedformålet med en refinansiering, er å spare penger på å gjøre det. Dersom du ikke får bedre rentebetingelser enn det du allerede har på din nåværende gjeld, vil det ikke være hensiktsmessig å refinansiere.

Ofte stilte spørsmål

Er gjeldsgrad og gjeldsandel det samme?

Gjeldsgraden vises i et tall mellom 1-5 og forteller noe om forholdet mellom din gjeld og din egenkapital. Begrepet gjeldsandel viser hvor mye gjeld du har sammenlignet med din totalkapital.

Hva er dårlig gjeldsgrad?

Du kan låne maksimalt fem ganger brutto inntekt, men selv om du låner maksimalt trenger ikke dette å bety at du har en dårlig gjeldsgrad. Imidlertid vil gjeldsgrad 5 bety at du ikke får tatt opp mer lån før den eksisterende gjelden er betalt ned til en viss grad.

Hvordan vite om man har gjeld?

Du kan sjekke om du har gjeld hos Gjeldsregisteret. Gå til nettsiden Gjeldsregisteret.com, scroll deg nedover på siden og trykk på «Innsyn i egne opplysninger».