Bruk en lånemegler

Søk forbrukslån med en lånemegler

Noe av det smarteste du kan gjøre når du skal søke lån uten sikkerhet, er å søke forbrukslån med en lånemegler. På denne måten kan man hente inn mange tilbud som mulig på raskest mulig tid.

Her kan du lese om alt du trenger å vite når du skal søke lån uten sikkerhet ved å bruke en lånemegler.

Hvordan få mest mulig i lån? En lånemegler gir deg sammenligningsgrunnlag

Når man skal ta opp lån, vil det for de aller fleste, være viktig å holde både rentekostnader og gebyrkostnader så lave som mulig. Dette trenger ikke å være så enkelt, spesielt når det gjelder lån uten sikkerhet, da det varierer mye i rentebetingelser.

Derfor er det alltid best å hente inn så mange tilbud om forbrukslån som overhodet mulig. Slik kan du selv se hvilke banker som tilbyr de beste tilbudene. Her kommer lånemegleren inn i bildet.

Du forplikter deg ikke når du søker forbrukslån

Når du sender inn en søknad om forbrukslån, forplikter du deg ikke til noe som helst. Bankene kommer heller ikke til å prøve å styre deg til å signere låneavtalen du søker om. Ingenting er annerledes når du søker via en lånemegler.

En lånemeglers oppgave er å skaffe så mange tilbud som mulig på bordet, før du selv bestemmer hvilket tilbud du skal gå for.

Husk at tilbudene du får, gjelder i opptil 30 dager. Dermed vil du få de betingelsene som er spesifisert i tilbud, dersom du aksepterer låneavtalen før frist. Skulle du være for seint ute, må du sende inn en ny søknad og banken må gjennomføre en ny kredittvurdering før de kan komme med et nytt tilbud.

Du kan oppnå lavere renter

Dersom du er en kredittverdig søker, er du bankens drømmekunde. Da kan banken tilby gunstigere rente.

Når lånemegleren kommer med kundens søknad, er bankene fullt klar over at det kommer til å bli konkurranse med andre banker om kunden. Dette fører til at noen banker kommer til å strekke seg lengre og tilby lavere renter enn de ellers ville gjort.

Det koster ikke noe å bruke en lånemeglers tjenester

I Finansavataleloven er det stadfestet at lånemeglere ikke har rett til å kreve betaling for arbeidet de gjør for sine kunder. I stedet mottar megleren provisjon av bankene for jobben som gjøres med hvert enkelt forbrukslån.

Likevel kan du være trygg på at lånemeglerne ikke kommer til å prioritere de bankene som betaler mest. Du vil alltid få alle tilgjengelige tilbud, slik at du selv kan bedømme hvilket tilbud som er det rette for deg og din privatøkonomi.

Hvordan finne beste lånemegler?

I dag er det mange meglere av forbrukslån i Norge. Husk at ikke alle er like flinke, og det kan foreligge store forskjeller på hvilke og hvor mange lånetilbud de henter inn for deg. Her er noen ting du bør vurdere når du skal velge en lånemegler:

  • Hvor mange samarbeidsbanker har megleren?

Hvor mange banker megleren samarbeider med, gir deg en pekepinn på hvor mange tilbud du kan forvente å få. De beste meglerne samarbeider med opptil 20-25 banker, mens andre kan ha så få som 4-5 samarbeidsbanker.

  • Hvilke lån kan bankene tilby?

En annen avgjørende faktor er om bankene som lånemegleren samarbeider med, kan tilby det lånet du ønsker. Har du tenkt å søke om et lån på 300.000 kroner, er det ingen hensikt om megleren du skal bruke, bare representerer banker som ikke tilbyr høyere lån enn 200.000 kroner.

  • Hva er bankenes krav?

En tredje faktor er bankenes minstekrav. Det er lite hensiktsmessig å velge en lånemegler som bare samarbeider med banker som opererer med 23 årskrav, hvis du er 20 år selv.

  • Bruker megleren kort eller lang tid på å hente inn tilbud?

Det skal ikke være noe forskjell på tiden det tar å få svar på en lånesøknad med en megler, kontra om du søker selv. Et godt organisert og drevet meglerselskap skal ha automatiserte prosesser som bidrar til at bankene får søknaden med en gang.

Hvordan søke hos en lånemegler?

Søkeprosessen hos en lånemegler er ganske likt som om du skulle søkt direkte hos en bank. Du starter med et søknadsskjema som ser slik ut:

  1. Du legger inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid
  2. Skriv navn, personnummer, e-post og telefonnummer

Ofte må du i tillegg huke av for om du søker alene eller med en medlåntaker. Dersom dette er tilfellet, må du også skrive inn vedkommendes navn, personnummer, e-post og telefonnummer.

Det er også et eget felt for personer som skal ta opp lån til refinansiering. Da må du oppgi gjeldssummen og hvilken kreditor som skal ha pengene.

Slik er prosessen når du får tilbudene

Selv om du får potensielt 20 tilbud, skal disse normalt komme på bordet innen 24 timer. Noen tilbud kan også kommer etter noen minutter.

Deretter sammenligner du tilbudene og velger ett av disse. Videre gjør du slik:

  • Du får en lenke til nettbanken fra banken
  • Logg inn og signer avtalen med BankID
  • Søker du med en medlåner, skal medlåneren også signere med egen BankID

Hvis du har fått beskjed om det, må du sende inn ytterligere informasjon.

Når kommer pengene?

Som regel blir lånet utbetalt så fort avtalen er signert og all påkrevd dokumentasjon er sendt inn til banken. Det kan være pengene kommer allerede samme dag, men det vanligste er å få pengene innen 1-3 dager.

Hvem skal jeg forholde meg til videre?

Lånemeglerens oppgave er å formidle lånet du skal ta opp, og er derfor bare et mellomledd. Når du har inngått en låneavtale, er det banken du skal forholde deg til videre.

Dersom du på et senere tidspunkt ønsker å flytte lånet for å oppnå en bedre effektiv rente, vil det være normalt å ta kontakt med en lånemegler på ny.