Låne penger for deg

Låne penger uten sikkerhet

For langt å lese? Les sammendraget!

 • Du slipper å stille med sikkerhet når du skal låne penger uten sikkerhet. Lånet koster imidlertid noe mer enn et lån med sikkerhet.
 • Rentebetingelsene kan variere mye, derfor bør du hente inn så mange tilbud som mulig.
 • Låneagenter kan være veldig gunstige når du ønsker mange tilbud om lån. Deres tjenester er gratis, og søknadene er uforpliktende.
 • Personer som låner penger uten sikkerhet bruker som regel pengene til å samle annen gjeld, betale regninger eller pusse opp hjemme. Bruksområdene er imidlertid mange.
 • Kostnadene på et lån uten sikkerhet blir veldig mye lavere dersom du betaler ned lånet raskere enn det avtalen sier.

I denne artikkelen forklarer vi alle aspekter som du trenger å vite før du skal søke om lån uten sikkerhet. Blant annet kan du lære om hva som skjer fra du sender inn søknaden din, til pengene står på kontoen din.

Vi tar også for oss hvordan du kan holde alle lånekostnader så lave som mulig.

Låne penger uten sikkerhet

Å låne penger uten sikkerhet har blitt en økende trend i takt med en generell velstandsøkning i landet vårt.

Dette kommer også til syne i form av norske forbrukeres bruk av kredittkort i forhold til resten av verden.

Det finnes imidlertid både fordeler og ulemper ved å låne penger, spesielt nå når det har blitt «så enkelt».

Fordeler med lån uten sikkerhet:

 • Kravene for å få godkjent lånet er lavere enn for lån med sikkerhet.
 • Du som tar opp lån uten sikkerhet kan bruke pengene akkurat som du selv vil. Dette er en fordel til sammenligning med lån som billån og boliglån.
 • Bankene krever ikke at du stiller med sikkerhet for å få innvilget lånet. Dette betyr at også folk som ikke eier egen bolig kan få lån når de trenger det.
 • Ved en høy kredittscore, kan du oppnå lavere renter.

Ulemper med lån uten sikkerhet:

 • Rentene på usikrede lån er alltid høyere enn ved lån med sikkerhet. Dette skyldes risikoen banken tar ved å låne ut penger uten sikkerhet.
 • Har du en lav kredittscore vil du få tilbud om høye renter på lånet.
 • Risikoen for å opparbeide seg betalingsproblemer er alltid til stede når man tar opp et usikret lån og kreditter. Risikoen for dette gjelder spesielt dersom man tar opp flere lån på samme tid.
 • Du reduserer egen låneevne ved å ta opp lån.

Hvor mye penger kan du låne uten sikkerhet?

Da bankene ikke forlanger sikkerhet for lånet, vil lånebeløpene være en del lavere enn om du for eksempel skulle lånt penger til en hytte eller bolig.

Vi skal imidlertid ikke alt for langt tilbake i tid til da flere tok opp 2-3 slike lån på samme tid. Dette førte som regel til store betalingsproblemer.

I dag har vi Gjeldsregisteret, slik at sjansene for misbruk av lån har blitt redusert betydelig.

Tips: Vurder om det er verdt det å ta opp mindre lån uten sikkerhet, som for eksempel mikrolån på bare noen tusen kroner. Disse lånene er de dyreste lånene.

Ulike lånebeløp og nedbetalingsperioder:

 1. Du kan maksimalt låne 600.000 kroner uten sikkerhet i dagens marked.
 2. En del av bankene har imidlertid en øvre grense på maksimalt 500.000 kroner.
 3. Bankene opererer ulikt når det gjelder minste mulige lånebeløp, men beløpene ligger som regel mellom 5000 kroner og 30.000 kroner.
 4. Du kan ikke velge en lengre nedbetalingsperiode enn 5 år. Unntaket gjelder dersom du skal refinansiere uten sikkerhet, da kan du velge maksimalt 15 år.

Hva koster det å låne uten sikkerhet?

I dag er det veldig mange faktorer som spiller inn for hvor dyrt det er å låne penger uten sikkerhet.

Mye avhenger av hvilken bank du søker hos, og hvor mye penger du søker om å få låne. Samtidig vil din kredittvurdering og betalingsevne være veldig viktig for banken.

Vanlige banker av lån uten sikkerhet i dag, er Uno Finans, Zensum, Lendo og KlikkLån, samt 15-16 andre lignende banker.

Alle disse bankene tilbyr som regel en effektiv rente på alt fra 5% til 20%. På en annen side finnes det noen banker som bare tilbyr lave beløp uten sikkerhet, men disse beløpene kommer med mye høyere renter.

Her er en oversikt over hva du kan forvente å betale når du skal låne penger uten sikkerhet hos de meste kjente bankene:

 • Et lån opptil 50.000 kroner = effektiv rente på mellom 15% til 30%.
 • Et lån opptil 100.000 kroner = effektiv rente på 8% til 20%.
 • Et lån opptil 500.000 kroner = effektiv rente på mellom 5% til 15%.

Senere i artikkelen kan du lese mer om hvordan renter varierer fra bank til bank, og hvordan du kan oppnå bedre renter.

Videre går vi nærmere inn på hvilke gebyrer som følger med i de effektive rentene, og hvordan du kan få opptil flere lånetilbud på en og samme tid.

Gebyrer på lån uten sikkerhet

Banker flest krever et etableringsgebyr når du skal låne uten sikkerhet, dette beløpet er som regel på 800-1000 kroner når det gjelder forbrukslån. Beløpet betaler du ikke inn ved siden, det trekkes fra beløpet du låner.

Eksempel: Dersom du låner 200.000 kroner og banken krever et etableringsgebyr på 1000 kroner, får du utbetalt 199.000 kroner.

Bankene opererer med etableringsgebyr som varierer etter størrelsen på lånesummen. Eksempelvis kan et lite lån komme med et etableringsgebyr på 500 kroner, mens et stort lån kan bety et etableringsgebyr på 1000 kroner.

Det er også noe som heter for fakturagebyr (termingebyr). Dette må betales månedlig og koster som regel 40-50 kroner.

Så lenge du ikke søker om betalingsutsettelse, betaler regningen for sent eller utvider lånet, er det ingen andre gebyrer knyttet til et lån uten sikkerhet.

Skaff så mange tilbud som mulig

På grunn av den store variasjonen i rentebetingelser, er det alltid smart å hente inn så mange lånetilbud som mulig.

Søker du bare hos en enkelt bank vil du ikke få vite om lånet du fikk er et billig eller et dyrt lån.

Ved å bruke en sammenligningstjeneste for lån på nett, kan du skaffe deg en oversikt over en rekke aktuelle banker. Dersom du synes dette er slitsomt, anbefales det å bruke en låneagent. En låneagent henter inn flere tilbud på dine vegne.

Hvor mange tilbud du ender opp med avhenger av hvor mange banker den aktuelle agenten samarbeider med. De beste låneagentene har en portefølje på 15-25 samarbeidsbanker.

Dette må du tenke på når du velger låneagent

Låneagentene i Norge er svært behjelpelige for de som ønsker å låne penger uten sikkerhet, men det betyr ikke at alle er like seriøse eller flinke.

Disse spørsmålene bør du ta stilling til før du skal velge en låneagent:

 • Hvor mange samarbeidsbanker har låneagenten?
 • Kan du oppnå varierte tilbud fra bankene?
 • Har du mulighet til å få rådgivning dersom dette er ønskelig?

Du vil ikke komme veldig langt med låneagent som bare kan skaffe 5 tilbud. Ved å bruke en agent med så få samarbeidsbanker, kan du nesten bare å glemme å finne det billigste forbrukslånet. Bankene bør samtidig tilby den lånestørrelsen du søker etter.

En låneagent jobber også gratis for deg som kunde. Ifølge Finansavtaleloven har de ikke mulighet til å ta betalt fra en søker. I stedet får de provisjon fra bankene.

Tilbudene du får, kan du selv se på før du velger det billigste for deg og din økonomi. Tilbudene kommer innen 24 timer.

Tips: En låneavtale er et forhold mellom deg som søker og banken som tilbyr deg lån. Dersom du har spørsmål eller andre relevante henvendelser, må disse rettes mot banken.

Hvordan blir rentetilbudet bestemt ved lån uten sikkerhet?

Når du søker om lån, vil bankene alltid gjøre en kredittsjekk av deg. Her blir kredittscoren din avgjørende for om banken godkjenner eller avslår søknaden.

Kredittscoren vil også fortelle noe om hvilke renter du blir tilbudt. Hvis vi tar utgangspunkt i at du blir godkjent til å få det beløpet du søkte om, vil rentebestemmelsene se slik ut:

 • Har du en høy kredittscore vil du få lavere renter, enn det du hadde fått ved en lav kredittscore.
 • En høyere lånesum vil ha lavere renter enn det en lav lånesum vil ha.

Grunnen til at bankene fastsetter rentetilbudene slik er fordi de tar en større risiko ved å låne ut penger til en søker med en lav kredittscore. En lav kredittscore vil tross alt fortelle at sjansen for at personen misligholder lånet, er høyere.

At lånebeløpet også spiller en rolle på renten, handler om at bankene har egne krav til inntjening.

De klarer ikke å tjene nok penger dersom de innvilger lave lånebeløp med lave renter.

Søknaden og utbetaling av lånebeløp

Du får som regel svar innen et døgn når du søker om å låne penger uten sikkerhet. De aller fleste banker gir imidlertid et svar innen en time eller to.

Får du lånet innvilget vil den videre prosessen være slik:

 • I svaret ligger det et lånetilbud.
 • Lånetilbudet vil være gyldig opptil 30 dager.
 • Nominell rente, effektiv rente og totalsummen som lånet vil koste når det er nedbetalt skal komme frem i lånetilbudet.
 • Når du har signert avtalen har du akseptert tilbudet. Denne signeres på bankens hjemmeside.
 • Deretter blir pengene overført til den kontoen du selv oppgir.
 • Pengene kommer som regel på konto innen 2-3 virkedager.

Slik behandles søknaden

Det kan høres ut som det er en omfattende behandlingsprosess med kredittsjekk og ulike krav, men når sant skal sies så er prosessen enkel å gjennomføre.

Bankenes datamaskiner henter inn alle opplysninger som er relevante, og ofte er det en programvare som bestemmer om søknaden skal godkjennes eller ikke.

Dette vil i praksis bety at du får svar på søknaden veldig raskt. I samme svar får du også beskjed om hvilke rentebetingelser banken ønsker å tilby deg. Bankene svarer alltid innen et døgn, men gjerne i løpet av minutter eller noen få timer.

Ved å sette deg inn kravene for å låne penger, vil du vite hvilke banker du bør søke hos, samtidig som du unngår å gjøre feil som kan føre til at søknaden avslås.

Generelle krav for å låne penger uten sikkerhet

Alle banker har enkelte minstekrav til søkere som ønsker å låne penger. Disse kravene kan variere noe, men noen element er faste innslag:

 • Alder.
 • Inntekt.
 • Nasjonalitet og bosted.
 • Betalingshistorikk.

Slik er kravene til alder

For å låne penger hos banker i Norge må du være minimum være 18 år. Dette er minstekravet hos flere banker. Det er imidlertid vanligere å ha et alderskrav på 20 år, og noen banker opererer faktisk med en aldersgrense på 25 år.

Noen banker har samtidig en øvre aldersgrense også. Denne er som regel på mellom 70 og 75 år.

Slik er kravene til inntekt

Bankene har noen minimumskrav til inntekt. Disse kravene varierer mellom fast inntekt uten en spesifisert sum og opptil 250.000 kroner i året.

Bankene som har en offentlig sum som krav, er ofte banker som tilbyr småbeløp uten sikkerhet.

Hos banker som tilbyr beløp på mellom 100.000 kroner og opp, må du som regel tjene mellom 150.000 kroner og 250.000 kroner per år.

Hvor mye du kan låne avhenger av hvor mye tjener og hvilke øvrige utgifter du har.

Tips: Er du selvstendig næringsdrivende og har et eget ENK, må du vise til godkjent regnskap som kan dokumentere inntekten din de siste 2-3 årene.

Slik er kravene til nasjonalitet og bosted

Dersom du skal låne penger uten sikkerhet i en norsk bank, er du nødt til å være norsk statsborger. Du kan, til tross for dette, likevel få en søknad innvilget selv om du er av utenlandsk opprinnelse.

Da må du være bostedsregistrert i Norge i minst 3 år, samtidig som du har hatt en skattepliktig inntekt i Norge.

Til sammenligning vil en norsk person som studerer i utlandet oppfylle dette kravet dersom vedkommende ikke har meldt flytting i Folkeregisteret.

Slik er kravene til betalingshistorikk

Først og fremst vil en betalingsanmerkning nesten automatisk føre til avslag på søknaden din.

Skal du gjøre opp anmerkningen, må gjelden du skylder betales. Samtidig er det vanlig at banker avslår søknaden dersom de ser at du har aktive inkassosaker.

Derfor avslår bankene søknader om lån uten sikkerhet

Folk flest møter bankenes krav om inntekt og alder. Når det gjelder avslag så handler det mest om myndighetenes krav.

Her er noen typiske årsaker til avslag fra banken sammen med tips til hver årsak:

 • Du er ikke gammel nok – Sjekk at du er gammel nok hos banken du søker hos. Er du 18 år, må du finne banker med 18 som minste aldersgrense.
 • Inntekten er for lav – Sjekk om andre banker har lavere inntektskrav eller søk om et lavere beløp.
 • Du driver for deg selv (selvstendig næringsdrivende) – Når man har et ENK, er det generelt vanskeligere å låne penger. Her må du dokumentere stabile inntekter over flere år. Du kan også prøve å søke om et lavere beløp eller rett og slett søke hos en annen bank.
 • Du sitter med betalingsanmerkninger – Her blir du nødt til å betale gjelden og således kvitte deg med anmerkningen før du søker.
 • Du sitter med aktive inkassosaker – Hos de aller fleste banker vil du ikke få lån dersom du har aktive inkassosaker. Betal ned det du skylder før du søker på nytt.
 • Du har søkt om en for høy lånesum – Dersom gjelden din overstiger fem ganger inntekt, vil du få avslag. Søk om et lavere beløp eller prøv å søke sammen med en annen.

Låne penger med betalingsanmerkninger

Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, vil dette bli sett på som et alvorlig økonomisk forhold. Disse anmerkningene vil bli registrert når en kreditor har måttet se seg nødt til å ty til rettslige skritt for å få det vedkommende skylder tilbake.

Dette er grunnen til at nesten ingen banker vil låne ut penger til søkere som sitter med betalingsanmerkninger.

Alternativt kan søkeren søke om lån med sikkerhet. Med andre må du bruke egen bolig som pant eller sikkerhet eller stille med en kausjonist for lånet.

Låne penger til refinansiering

Da det er veldig mange som ønsker å låne penger til refinansiering, tar vi for oss noen aspekter med denne lånetypen. Dette handler først og fremst om å samle gjeld fra kredittkort og andre lån.

Dette er fordelene med å samle gjeld:

 • Et større lån kommer nesten alltid med lavere renter enn det man oppnår med små lånebeløp.
 • Et lån kommer som regel med mye lavere renter enn kredittkort.
 • Rentebesparelsene totalt sett blir vanligvis store.
 • Du kan også spare penger med tanke på antall månedlige termingebyrer.
 • Du får en bedre oversikt over egen økonomi da du bare får en regning per måned.
 • Å refinansiere er som regel effektivt for å styre unna betalingsproblemer og mislighold.

Samtidig er det mange som hele tiden ønsker å finne bedre rentebetingelser, og som ikke har kredittkortgjeld i tillegg. Man refinansierer også ved å flytte et lån mellom flere banker.

Slik låner du penger med lavere kostnader

Det kan være en del å lese seg opp på når du skal låne penger uten sikkerhet den første gangen. Det finnes et hav av banker med svært varierende tilbud.

Her er en sjekkliste som kan hjelpe deg:

 • Sammenlign effektiv rente og totalkostnaden på tilbudene du får inn. Husk at nominell rente kan være misvisende dersom gebyrene er høye.
 • Sørg for å hente inn mange nok tilbud før du bestemmer deg for å låne penger.
 • Ikke nøl med å forhandle med bankene. Klassisk pruting kan lønne seg for å finne beste forbrukslån.
 • Ikke ha flere lån uten sikkerhet på samme tid.
 • Når du ser at det kan lønne seg bør du prøve å refinansiere lånet ditt.
 • Betal ned ekstra på lånet eller innfri lånet før avtaletiden hvis du kan.

FAQ

Kan man få lån uten sikkerhet?

Ja, de aller fleste kan søke og få et lån uten sikkerhet. Det er imidlertid enkelte krav om for eksempel inntekt og betalingsevne som må oppfylles for å få slike lån. Lån uten sikkerhet er dessuten dyrere lån enn lån med sikkerhet.

Er det mulig å få lån med betalingsanmerkning?

Ja, det er mulig, men da må du som regel stille med pant i egen bolig eller med en kausjonist som sikkerhet for lånet. Da må du også regne med å få tilbud om dyrere renter på lånet.